Multech biedt een verscheidenheid aan diensten die bijdragen aan de bescherming van u en uw eigendommen:

Brandbeveiliging
Het installeren van een brandmeldinstallatie in een gebouw heeft tot doel een begin van brand in een zodanig vroeg stadium te signaleren, dat het bestrijden hiervan tijdig kan plaatsvinden en maatregelen kunnen worden getroffen om mens, dier en inventaris veilig te stellen, waardoor ongevallen en/of schade ten gevolge van brand worden beperkt c.q. voorkomen.

Camerasystemen
Het doel van cameraobservatie is het op afstand bewaken en observeren van personen, productieprocessen, terreinen, winkels (overval preventie en diefstal) en gebouwen.

Toegangscontrole
Met een toegangscontrolesysteem controleert en regelt u de toegang tot uw gebouw of delen daarvan. Op deze manier kunt u bepaalde (groepen) mensen toegang geven tot die delen van uw gebouw of kantoor waar ze ook werkelijk wat te zoeken hebben. Daarnaast wordt natuurlijk ook geregistreerd wie wanneer in welke ruimte is geweest.

Elektrotechniek
Voor al verbouwingen, uitbreidingen en of renovatie projecten bent u bij ons aan het goede adres. Minstens zo belangrijk als het installeren is het onderhouden van installaties. Zowel voor grote als voor kleine gebouwen geldt dat een goed onderhouden installatie levensgevaarlijke situaties kan voorkomen.

Inbraakbeveiliging
Een inbraak komt tegenwoordig helaas maar al te vaak voor. Inbraakpreventieve maatregelen zijn daarom noodzakelijk. Een inbraak brengt namelijk meer teweeg dan alleen materiele schade. Emotionele schade is niet te verzekeren en schade in de continuïteit van uw bedrijf kan catastrofaal zijn. Een degelijk en compleet beveiligingsplan zal moeten bijdragen tot het beschermen van uw eigendommen.

Klik hieronder op een van de iconen voor meer informatie over onze diensten: